Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μήνας: Απρίλιος 2017

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την υπ’αρίθ. 4/2017 απόφαση του Πρωτοδικείου Κατερίνης εγκρίθηκε το καταστατικό του αθλητικού συλλόγου μας με την επωνυμία ΑΤΛΑΝΤΕΣ και περιλαμβάνει όλα τα ολυμπιακά αθλήματα.